Hypnobirthing

Apa itu Hypnobirthing? Seorang ibu hamil pasti akan melewati proses bersalin jika telah mencapai tahap terakhir pada kandungan. Namun terdapat pula yang kurang ataupun bahkan lebih dari waktu yang ditentukan untuk persalinan. Terlepas dari itu semua, pada hakikatnya seorang ibu hamil akan merasakan ketakutan, ketegangan dan kesakitan ketika melahirkan seorang bayi yang dikandungnya. Sehingga hal itu akan berdampak terhadap emosi serta jiwa janin pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Namun apakah ada seorang ibu hamil mampu meminimalisir rasa sakit tersebut, bahkan tidak merasakan rasa sakit ketika melahirkan? Tentu hal ini dapat dirasakan oleh setiap ibu hamil jika berlatih hypnobirthing sebelum melakukan proses persalinan. Suatu metode persalinan yang akan menghilangkan rasa takut, panik serta tegang dalam proses persalinan.

Hypno birthing ini berasal dari kata Hypnosis  dan Birthing. Hypnosis berasal dari kata hypnos (bahasa Yunani) dengan makna “tidur.” Arti tidur di sini adalah pikiran yang tenang ataupun rileks. Sedangkan birthing (bahasa Inggris) bermakna proses persalinan.

Jika merujuk kepada istilah terminologi di atas bukan berarti bahwa ibu yang melahirkan tertidur ketika menjalankan proses persalinan. Dengan istilah lain bisa disimpulkan bahwa Hypno birthing ini adalah sebuah metode relaksasi untuk membantu ibu hamil mempersiapkan persalinan yang meminimalisir rasa sakit ketika proses persalinan.

HYPNOBIRTHING

Relaksi tubuh serta otot-otot yang terlibat langsung ketika proses persalinan mendukung terhadap ketenangan emosi dan jiwa ketika melewati proses melahirkan. Sehingga rasa tegang ataupun takut merasakan sakit yang dirasakan oleh seorang ibu dapat diminimalisir bahkan tidak dirasakan kembali seperti sebelum melakukan Hypnobirthing.

Metode ini dikenalkan oleh ahli Ginekologi (dokter yang ahli dalam ilmu yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pad wanita), Dr. Grantly Dick-Read melalui bukunya Childbirth Without Fear pada tahun 1944. Selanjutnya metode ini dikembangkan oleh Marie F. Mongan, ialah pendiri Hypno birthing Institute, USA.

Metode ini mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 2003 oleh Lanny Kuswandi, seorang yang kemudian mendalami ilmu hipnoterapi spesifik pada bidang kehamilan. Lenny mempelajari metode ini dari Marie F. Mongan di Australia dan disebarluaskannya metode ini untuk ibu hamil di Indonesia.

Keuntungan Hypnobirthing

Keuntungan untuk Ibu Hamil:

 • Mengurangi rasa takut, tegang, serta sakit ketika proses melahirkan;
 • Proses persalinan akan terasa lebih nyaman serta lebih cepat;
 • Ibu hamil mampu mengontrol emosi dan perasaan ketika proses persalinan; dan
 • Mencegah rasa lelah yang lebih setelah proses persalinan;

Keuntungan untuk Janin:

 • Jiwa janin akan lebih merasa tenang dibandingkan dengan yang tidak melakukan Hypnobirthing;
 • Pertumbuhan janin akan lebih sehat dikarenakan hormon-hormon positif memberikan keseimbangan terhadap janin;
 • Janin akan lebih merasakan kedekatan batin lebih kuat yang disebabkan dari ketenangan jiwa ibunya melalui komunikasi di alam bawah sadar
 • Bayi yang dilahirkan relative tidak kekurangan oksigen

Keuntungan untuk Suami:

 • Merasa lebih tenang ketika mendampingi istrinya ketika proses melahirkan; dan
 • Merasakan lebih dekat antara jiwanya dengan istri serta bayi yang telah dilahirkan.

Cara Melakukan Hypnobirthing:

 1. Membuat keyakinan melakukan metode ini menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi ibu hamil, sehingga dilakukan dengan menyenangkan;
 2. Banyak melakukan sugesti positif terhadap diri yang disesuaikan dengan kebutuhan anda;
 3. Memilih kata-kata yang positif yang dapat diterima oleh alam bawah sadar anda;
 4. Mengulang-ulang sugesti positif dan menghilangkan kata-kata klise;
 5. Mendapatkan sugesti yang jelas dan dapat difahami oleh anda;
 6. Membuat gambaran tentang diri anda yang semangat dan merasakan hal yang positif;
 7. Apabila mendapatkan permasalahan maka anda dapat menyelesaikan dengan permasalahan yang mendasar;
 8. Pastikan anda mendapatkan posisi yang nyaman, rileks dan tenang sehingga bebas dari gangguan luar;
 9. Mengatur pola pernafasan dengan pelan dan lambat;
 10. Apabila merasa kesulitan, Anda dapat menonton CD metode ini sebagai guide dalam proses relaksasi.

Demikian ulasan mengenai hypnobirthing. Semoga dengan adanya metode ini, para ibu bisa melahirkan dengan tenang.